Tag: ฟุตบอล วัน นี้ 100

MFC ส่งกองทุน MDSHARC1YF ทำกำไรตลาดหุ้นญี่ปุ่นทั้งขาขึ้น-ขาลง

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี มองแนวโน้มการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความผันผวน จึงนำเสนอ "กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย" หรือ MDSHARC1YF โดยมีกลยุทธ์ลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น เลือกลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด พร้อมรับผลตอบแทน…